قیمت سکه چارشنبه نهم شهریور 1401 می باشد

در رفتن– چهارشنبه نهم شهریورماه در نیمه نخست بازار معاملات 13 میلیون و 700 هزار تومان فروخته شد. 50 هزار تومان بیشتر از خرید و فروش بعدازظهر سه شنبه.

قیمت سکه امامی دیروز 13 میلیون و 650 هزار تومان ثبت شد و امروز در همین حال این سکه برای فروش به 13 میلیون و 700 رسید که نسبت به هفته قبل 50 هزار تومان کاهش قیمت داشته است. طی هفته گذشته بیشترین قیمت سکه 14 میلیون و 50 هزار تومان و ارزش این سکه در این مدت 13 میلیون و 650 هزار تومان بوده است.

تغییر قیمت سکه امامی در هفته گذشته

چارشنبه دوم شهریور پنجشنبه سوم شهریور شنبه پنجم شهریور یکشنبه، سپتامبر دوشنبه هفتم شهریور سه شنبه هشتم شهریور چارشنبه نهم شهریور
13 میلیون و 750 هزار تومان 13 میلیون و 950 هزار تومان 14 میلیون و 50 هزار تومان 13 میلیون و 850 هزار تومان 13 میلیون و 750 هزار تومان 13 میلیون و 650 هزار تومان 13 میلیون و 700 هزار تومان

تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم